مشخصات فایل(پروژه آماده: بررسی انواع کلکتورهای خورشیدی solar colector)

پروژه آماده: بررسی انواع کلکتورهای خورشیدی solar colector|30011716|swd1785833|پروژه آماده: بررسی انواع کلکتورهای خورشیدی solar colector
با ما همراه باشید با موضوع پروژه آماده: بررسی انواع کلکتورهای خورشیدی solar colector

برخی از پژوهش های صورت گرفته در زمینه کلکتورهاکلکتور صفحه تخت، اصلی‌ترين جزء در يک سيستم آبگرم خانگی خورشيدی است و بهينه‌سازی آن مي‌تواند تا حد زيادي در بهبود کيفيت کار موثر باشد. لذا سرحدی و همکارانش [ ] در مقاله خود، کلکتورهای خورشیدی صفحه تخت را توسط مفهوم اکسرژی بهينه‌سازی کرده اند. بدین منظور مدل رياضی جامعي از شرايط عملکرد حرارتی و اپتيکی کلکتور بدست آورده شده است. در اين مدل رياضی اغلب پارامترهای هندسی و شرايط عملکرد آن بعنوان متغير فرض شده‌اند. پس از اين مدلسازی، با معرفی مفهوم اکسرژی و مؤلفه‌های مختلف معادله تعادل اکسرژی، ضمن متغیر بودن ضریب افت حرارت کلی کلکتور و سایر ضرایب انتقال حرارت و تصحیح رابطه اکسرژی تابشی خورشيد، راندمان اکسرژی کلکتور بدست آمده است. در انتها توسط توابع بهينه‌سازی جعبه ابزار نرم افزار MATLAB شرايط عملکرد کلکتور و پارامترهای طراحی هندسی آن برای حداکثر شدن راندمان اکسرژی کلکتور پیدا شده‌اند و نمودارهای راندمان اكسرژي و حرارتی کلکتور بر حسب برخي پارامترها رسم و مقایسه شده‌اند. علاوه بر افزایش راندمان اكسرژي، مفيد بودن اين روش برای چنين سيستم‌هايي نتيجه شده است.جمع كننده خورشيدي تحت خلاء كه به Collector Glass Metal معروف ميباشد همانند يك مبدل حرارتي دو لوله اي از دو لوله متداخل فلزي و شيشه اي تشكيل شده است. دراين جمع كننده عموماً لوله فلزي از جنس مس ميباشد كه بنام لوله جاذب بوده بطوريكه سيال در داخل آن جريان دارد و لوله شيشه اي در بيرون قرار گرفته و از تلفات جابجايي بين محيط و لوله جاذب جلوگيري ميكند. الیاسی راد و همکارش[ ] جهت به حداقل رساندن تلفات جابجايي، فضاي بين دو لوله را از هوا تخليه کردند. عملكرد اين مبدل به صورت ترموسيفون بوده كه بواسطه آن جريان سيال گرم در داخل جمع كننده در اثر اختلاف دانسيته سيال گرم و سرد صورت ميگيرد. در اثر جريان سيال گرم در داخل مخزن ذخيره كوئيلدار، آب مصرفي گرم ميشود. اين نهتنها سبب كاهش هزينه هاي ساخت، پمپاژ آب و نگهداري سيستم ميشود، بلكه اين جمع كننده در دماي متوسط به لحاظ جذب تابش خورشيدي حداكثر در اثر تمركز اشعه تابيده شده در محور لوله ها عملكرد بهتري نسبت به جمع كننده هاي خورشيدي مسطح دارد. از ديگر مزاياي عملكرد اين نوع جمع كننده نسبت به جمع كننده هاي ثابت، اصلاح زاويه تابش برخورد به صفحه جاذب به منظور جذب انرژي تابشي حداكثر در طول كاركرد آن ميباشد. اين اصلاح با تجهيز جمع كننده به يك ردياب خورشيدي صورت گرفته كه بواسطه آن زاويه تابش به سطح جمع كننده به حداقل ميرسد و اين اصلاح تاثير بسزايي در جذب انرژي تابشي حداكثر و نتيجتاً در افزايش راندمان سيستم دارد. سيستم ردياب خورشيدي اين جمع كننده از يك سلول فتوولتائيك، منبع ذخيره انرژي، يك جفت حسگر اختلافي نوري، مدار كنترل و سيستم محرك با يك جعبه دنده كاهنده تشكيل شده است. جمع كننده محوري فوقپس از اتمام مراحل طراحي و ساخت، مورد آزمايش قرار گرفت و نتايج بدست آمده با نتايج حاصل از آزمايش جمع كننده هاي مسطح موجود مقايسه شد.در صد قابل توجهي از انرژي منازل مسكوني صرف گرم كردن آب مي شود. در صورتيكه انرژي مورد نياز در اين قسمت از طريق منابع انرژي تجديد پذير جايگزين شود اقدام بسيار موثري در زمينه صرفه جوئي در مصرف سوختهاي فسيلي و نيز كاهش آلودگي زيست محيطي صورت گرفته است. غیبی و همکارانش[ ] در تحقیق خود، امكان استفاده از انرژي خورشيدي در كلكتورهاي تخت سيماني را مورد مطالعه قرار داده اند و موقعيت قرار گيري لوله‌ها در يك جاذب سيماني را بررسی کرده اند. براي اين منظور آزمايش‌هايي انجام شده و در آن‌ها دماي ۴ لوله مختلف با ميزان فرورفتگي متفاوت در درون يك قاب سيماني در شرايط مشابه اندازه‌گيري شد. اين اندازه‌گيريها در دو حالت با شيشه (گلخانه‌اي) و بدون شيشه صورت گرفت و در پايان اين نتيجه بدست آمد كه لوله‌‌ با فاصله ۰.۵ و ۱ سانتي متر از سطح سيمان بهترين نتايج را داشنند اما مدلي كه در درون سيمان قرار دارد(۱سانتي‌متر) از لحاظ امنيت و زيبايي سطح مناسب تر است. مي‌توان از اين سيستم در ديوارها و يا سقف خانه‌ها استفاده كرد و اين طرح مي‌تواند جايگزين خوبي براي آبگرمكن‌هاي گازي و حتي آبگرمكن‌‌هاي خورشيدي با سطح جاذب فلزي باشد. مزيت اين سيستم اين است كه احتياجي به تاسيسات اضافي ندارد و فقط با شبكه بندي لوله در درون ديوار و يا سقف، مي‌توان آب گرم مصرفي يك محيط را فراهم كرد.در سیستم‌های آبگرم خانگی خورشیدی، کلکتور به عنوان اصلي‌ترين جزء سيستم در نظر گرفته مي‌شود و عملكرد حرارتي بهينه آن در عملكرد كل سيستم تأثير بسزائی دارد. از اینرو مقدار کيفيت انرژی يا همان اکسرژی جمع آوری شده توسط کلکتور اهميت می‌یابد. از طرف دیگر معادله انرژی هيچگونه اطلاعاتی در مورد افت‌های داخلی نمی‌دهد و به تنهايی نمی‌تواند معياری از کارايی کلکتور خورشيدی باشد. لذا در اين مقاله به يافتن، انجام طراحی و تعيين شرايط عملکردی اين نوع کلکتورها پرداخته شده است تا اکسرژی جمع آوری شده به حداکثر ممکن برسد و به عبارت ديگر برگشت ناپذيری‌های موجود به حداقل ممکن کاهش يابد. در سال 1990 دوتا گوپتا و همكارانش [ ]، تحلیل حرارتی و اکسرژی کلکتور را با فرض ثابت بودن ضریب افت حرارت کلی و تغييرات دماي ورودي سیال، انجام دادند و دمای ورودی بهینه را برای چند مورد بدست آوردند. در سال 1991 وينگ هان و همكارانش [ ]، با فرض ثابت بودن ضریب افت حرارت کلی، از مفهوم اکسرژی برای رتبه‌بندی کلکتورهای خورشیدی استفاده کردند و بر مبنای تولید اکسرژی بیشتر، چهار کلکتور مختلف را مرتب کردند. در سال 1999 هال و همكارانش [ ]، به تحليل اكسرژي گيرنده‌هاي خورشيدي فضايي پرداختند و با اعمال اين فرض ساده كه ضريب افت حرارت كلي تابعي تواني از دماي متوسط سطح بيروني است، رابطه‌اي انتگرالي براي راندمان اكسرژي گیرنده بدست آوردند.مطالب دیگر:
تاثیرات مدیریت منابع انسانی بر سرمایه های برگشتی و عملیات مالی شرکتآموزش بهبود کارکرد مدیران در شرکتهای تولیدیتحلیل درآمد باقی مانده، ارزش واقعی و قیمت سهامآموزش مهارت های اجتماعی برای کودکانبررسی های تجربی استفاده از ضوابط تئوری پرتفویفیلم آموزشی نرم افزار تحلیل ترمودینامیکی HSCبررسی دلایل پایداری "بخش پنج" شهرک شوشتر نو با استفاده از روش " اپا " یا " POE "بررسی مباني، اصول و شاخص‌های معماري پايدارتأثیرپذیری معماری پایدار از بستر طبیعی (با نگاهی به کبوترخانه های شرق اصفهان)اصول طراحی مبلمانِ محیط‌های یادگیری با رویکرد ایجاد فضاهای خلاق و انعطاف‌پذیر برای کودکاناهلی کردن نیروی باد (طراحی معماری متناسب با جریان باد)مقاله: لزوم پایبندی و تعهد به اخلاق در معماریمقاله: طراحی مجموعه مسکونی با بافت ضد جرممقاله: آتریوم در معماری پایدارمقاله: بررسی عوامل کالبدی موثر بر ناامني وجرم‌خیزی فضا با تاكيد بر رويكردCPTED (مطالعه موردی: محله گودال مصلی در شهر یزد)سری دوم فونت هانرم افزار جت آئودیوفلاش پلیر جدید 10.1فارسی ساز آفیس 2003270-بررسی ضریب رفتار قاب های طبقاتی بتن مسلح مهاربندی شده با مهار ضربدری توسط تحلیل پوش آور269-بررسی پدیده كمانش موضعی در ستونهای فولادی لوله ای پر شده با بتن (ستونهای CFST)271-شناسایی خصوصیات دینامیکی سدهای بتنی272-بهینه سازی شكل سدهای بتنی وزنی به روش FSO273-مقایسه تحلیلهای خطی و غیر خطی تنشهای حرارتی در روسازیهای بتنی274-تحلیل تجربی و مدلسازی عرشه پل بتن مسلح