مشخصات فایل(مقاله انرژی خورشیدی، صفحات فوتوولتائیک ونیروگاه خورشیدی)

مقاله انرژی خورشیدی، صفحات فوتوولتائیک ونیروگاه خورشیدی|40090596|swd1785833|انرژی خورشیدی,انرژی های نو,انرژی های تجدید پذیر,تولید برق خورشیدی,صفحات تولید برق خورشیدی,نیروگاه خورشیدی
با ما همراه باشید با موضوع مقاله انرژی خورشیدی، صفحات فوتوولتائیک ونیروگاه خورشیدی

2-2 سلول های خورشیدی

سلول خورشیدی عبارت است از قطعات نیم رسانایی كه انرژی خورشیدی را به انرژی الكتریكی تبدیل می كنند . رسانندگی این مواد به طور كلی به دما ، روشنایی ، میدان مغناطیسی و مقدار دقیق ناخالصی موجود در نیم رسانا بستگی دارد . سلول خورشسدی كه عنصر اصلی تشكیل دهنده یك آرایه فوتوولتائیك است از یك پیوند نیمه هادی p-n از جنس سیلیكن ساخته می شود.

برخورد فوتون های نور خورشید به سلول خورشیدی سبب تولید الكترون در نیمه هادی گشته و با اتصال بار الكتریكی جریان الكترریكی جاری می شود . از ویژگی های سلول خورشیدی می توان به این موارد اشاره كرد : جای یادی اشغال نمی كنند ، قسمت متحرك ندارند ، بازده آنها با تغییرات دمایی محیط تغییرات چندانی نمی كند ، نسبتا به سادگی نسب می شوند ، به راحتی اب سیستم های به كار رفته در ساختمان جور می شوند . همچنین از اشكالات سلول های خورشیدی می توان به تولید وسایل فوتوولتائیك كه هزینه زیادی دارد و چگالی انرژی تابشی كه بسیار كم است اشاره كرد كه در فصول مختلف و ساعات متفاوت شبانه روز تغییر می كند و باید ذخیره شود و این موضوع بسیار هزینه بر است . فرایند تبدیل انرژی در یك سلول خورشیدی در شكل (2-1) مشاهده می شود .

شكل (2-1)

یك سلول خورشیدی از جنس سیلیكن ، ولتاژی بین 5 تا 6 ولت تولید می كند و به همین دلیل تعداد زیادی از سلول ها را در یك ماژول خورشیدی به صورت سری متصل می كنند ت سطح ولتاژ بیشتری حاصل شود . برای اینكه سطح ولتاژ و جریان مورد نیاز بار الكتریكی تامین شود ، مجموعه ای از ماژول های خورشیدی به صورت سری و موازی متصل می شوند و این مجموعه مانند شكل زیر یك آرایه خورشیدی را بوجود می آورد .

شكل (2-2) آرایه خورشیدی

بدلیل تغییر میزان الكترون های تولید شده در سلول با تغییر شدت نور تابیده شده بر آن ، مشخصه الكتریكی سلول تغییر می نماید . در شكل (2-3) منحنی مشخصه های خروجی یك سلول خورشیدی بدلیل تغییر میزان الكترون های تولید شده در سلول با تغییر شدت نور تابیده شده بر آن ، مشخصه الكتریكی سلول تغییر می كند . در این شكل چنانچه دیده می شود ، جریان تولید شده توسط سلول خورشیدی تغییرات زیادی با تغییر تابش شدت نور دارد و توان الكتریكی تولید شده توسط آن نیز تغییرات زیادی خواهد داشت .

شكل (2-3) مشخصه های خروجی یك ماژول

2-3 مبانی فیزیكی سلول های خورشیدی

ساختمان اتمی كلیه مواد متشكل از الكترون ها پروتن ها ونترون ها می باشد . پروتن ها با ابر مثبت و نو ترون ها با بار خنثی تشكیل دهنده هسته اتم هستند . و الكترون ها با وزن بسیار كم و بار الكتریكی منفی در مدار های مجاز به دور هسته در حال چرخشند . اگر چه اتم دارای ذرات باردار است ولی از نظر الكتریكی خنثی می باشد . چگونگی توزیع وتعداد الكترون ها در سطحی ترین مدار اتم كه دارای بالاترین سطح انرژی می باشد تعیین كننده بیشترین خواص الكتریكی و حرارتی ماده است . در یك عایق الكترون های مدار كامل هستند وتفاوت انرژی این مدار تا انرژی مدار بعدی ( موسوم به باند هدایت ) بسیار زیاد می باشد به طوری كه تحت شرایط عادی انتقال الكترون های والانس به باند هدایت امكان پذیر نمی باشد .


مطالب دیگر:
جاذبه هاي كيشتحقیق در مورد چهار محال و بختياريخراسان شناسيتحقیق در مورد شهرستان سبزوارتحقیق درمورد شهرستان فریمانتحقیق در مورد شهر کاشانتحقیق درمورد شهرستان گنابادتحقیق در مورد شهر مشهد تحقیق در مورد نیشابورتحقیق در مورد اروپاتحقیق در موردافغانستانتحقیق در مورد یونانتحقیق در مورد تاجیکستانروندهاي جمعيتي در خاورميانهارزش زيست محيطي جنگلپيدايش جنگلتحقیق در مورد خلیج فارسدرياچه تخت سليمانرود زامبریرودخانه هاي ايرانسازندهای زمین شناسیگسل های زمین شناسیزمین شناسیاصول و كاربرد انرژي خورشيديآلودگي هوا و پديده وارونگي