مشخصات فایل(آبگرمكن خورشیدی)

آبگرمكن خورشیدی|50480498|swd1785833|آبگرمكن خورشیدی,دانلود آبگرمكن خورشیدی,تحقیق آبگرمكن خورشیدی,آبگرمكن,دانلود مقاله آبگرمكن خورشیدی,آبگرمکن ایده عال,بهترین آبگرمکن موجود در بازار
با ما همراه باشید با موضوع آبگرمكن خورشیدی

در 42 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

مقدمه:سیستم های حرارتی خورشیدی نقش مهمی در انرژی خورشیدی دارد، استفاده از دستگاه های خورشیدی سابقه طولانی دارد، گفته شده است ارشمیدس تقریباً در سال 214 قبل از میلاد از آینه مقعر برای داغ كردن آب استفاده كرده است. سیستم های حرارتی امروزی نیز كم هزینه ترین كاربرد انرژی خورشیدی را دارد.حرارت خورشید استفاده از حرارت انرژی خورشید را توجیح می كند. بنابراین تعداد متفاوتی از دستگاه های فنی وجود دارد كه اضافه بر گرم كردن فضا، داغ كردن آب یا فرآیندهای صنعتی سیستم های انرژی خورشیدی را می توان برای سرمایش یا تولید برق با كارخانه های تولید برق خورشیدی مورد استفاده قرار داد. قسمت های عملیاتی اصلی عبارتند از:

چون این حیطه های عملیاتی خیلی دور از دسترس هستند، این بخش فقط جنبه های مهم آبگرمكن های خانگی خورشیدی و استخرهای خورشیدی را با سیستم های دارای صفحات خورشیدی بسته و باز مورد بحث قرار می دهیم. بخش های زیر به كاربرد بعضی كمیت های ترمودینامیك در توضیح اصول نیاز دارد. جدول 1-3 مهمترین پارامترها، علائم آنها و واحدهایشان را نشان می دهد.جدول 1-3: كمیت های ترمودینامیك را برای محاسبات حرارتی نشان می دهد.

نامنشانهواحدحرارت، انرژی


جریان حرارت


درجه حرارت


درجه حرارت ترمودینامیك


ظرفیت حرارتی خاص


رسانایی حرارتی


ضریب همبستگی انتقال حرارت


ضریب همبستگی انتقال حرارت


ضریب همبستگی سطحی انتقال حرارت
انرژی به شكل حرارت Q با جریان گرماQo مرتبط می باشد.1-3هر تغییر درجه حرارت نیز باعث تغییر حرارت می شود تغییر در حرارت را می توان با ظرفیت خاص c و جرم m ماده تحت تأثیر قرار گرفته محاسبه كرد.2-3ممكن است بعضی ابهامات رخ دهد كه به استفاده از معیارهای متفاوت دما مرتبط باشد، مقیاس فارنهایت معمولاً برای كار عملی استفاده نمی شود. ولی همزیستی درجه حرارت در مقیاس سلسیوس و درجه حرارت مطلقT به كلوین مسئله سازی می باشد. تبدیل سلسیوس به كلوین از فرمول زیر استفاده می شود.3-3فرمول تبدیل فارنهایت به سلسیوس و كلوین را می توان در ضمیمه دید. مقدار عددی تفاوت درجه حرارت به درجه سلسیوس مانند تفاوت دما در كلوین (k) می باشد. برای تعادل صحیح واحدها تفاوت دما در فرمول بالا برای تغییر حرارت باید به كلوین باشد. همین مورد به معادلاتی مربوط می شود كه در بخش بعد ارائه خواهند شد. ولی چون مقیاس سلسیوس نسبت به كلوین رایج تر است، مقیاس سلسیوس برای اكثر تفاوت های درجه حرارتی ومعادلات این بخش مورد استفاده قرار داده می شود. جریان حرارتQo كه باعث تغییر حرارت با ظرفیت حرارتی ثابتc می شود به صورت زیر است:4-3برای ظرفیت حرارت مواد متفاوت به جدول 2-3 مراجعه شود.فهرست:


مقدمه


سیستم های حرارتی خورشیدی برای آبگرمكن


گرمكن خورشیدی استخر شنا


سیستم های آبگرمكن های خورشیدی خانگی


سیستم های ترموسیفون (سیفون حرارتی)


سیستم های دارای جریان تحت فشار


كلكتورهای خورشیدی


كلكتورهای صفحه ای مسطح


جهت دریافت فایل لطفا آن را خریداری نماییدمطالب دیگر:
🔍فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیکی🔍فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده🔍فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق جریانهای نقدی و فرصتهای سرمایه گذاری🔍فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تجارت الکترونیک و نظام الکترونیک🔍فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق صنعت گردشگری🔍فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سیاست های توسعه صادرات🔍مبانی نظری عناصر آمیخته بازاریابی 4p🔍مبانی نظری سبک های تفکر🔍ادبیات نظری تحقیق مدیریت عملکرد و فعالیتهای فوق برنامه پرورشی مدارس🔍ادبیات نظری تحقیق و پیشینه انحرافات اجتماعی و جرم زنان🔍ادبیات نظری تحقیق و پیشینه انتخاب و مدیریت پروژه، معیارها و ابزارها🔍ادبیات نظری تحقیق نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتكاب جرم🔍ادبیات نظری تحقیق موافقتنامه تریپس🔍ادبیات نظری تحقیق موازنه قوا، موازنه سازی نرم و سخت🔍ادبیات نظری تحقیق موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه، اعتراض به حکم🔍ادبیات نظری تحقیق موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه🔍ادبیات نظری تحقیق تامین خواسته، مقایسه تامین خواسته و دستور موقت🔍دانلود پیشینه پژوهش تعریف خودپنداره🔍دانلود مبانی و ادبیات نظری تعاریف و دیدگاه های سلامت روان و استرس شغلی🔍دانلود مبانی نظری واقعیت درمانی🔍دانلود مبانی نظری توسعه مالی و رشد اقتصادی بر سیاست های زیست محیطی (فصل دوم)🔍دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش اثر گذاری سیاست پولی بر نرخ ارز (فصل دوم)🔍دانلود مبانی نظری و سوابقی پژوهشی مهارتهای مدیریتی و جانشین پروری🔍دانلود مبانی نظری و سوابقی پژوهشی مدیریت استراتژیک منابع انسانی (فصل2)🔍دانلود مبانی نظری و سوابق تحقیقاتی اهمال کاری تحصیلی